Förtydligande: Redovisa en ersättningsfond

Svar på uppkommen fråga: En enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut ska göra en avsättning för ersättningsfond på ett särskilt konto inom eget kapital.
Source: Rättslig vägledning