Förtydligande: Rättelse av felaktigt debiterad skatt vid redovisning enligt de särskilda ordningarna

Svar på uppkommen fråga: En kreditnota som ställs ut med anledning av felaktigt debiterad skatt ska redovisas i den ursprungliga perioden om redovisningen sker enligt de särskilda ordningarna.
Source: Rättslig vägledning