Förtydligande: Rättegångskostnader i utmätningsmål när den enskilda har både en enskild och en allmän motpart

Om den enskilda motparten har förhållit sig passiv under hela förfarandet, bör något kostnadsansvar inte dömas ut för den enskilda parten.
Source: Rättslig vägledning