Förtydligande: Rådgivning i samband med en möbleringstjänst ger inte rätt till rutavdrag

Rena rådgivningstjänster omfattas inte av begreppet möbleringstjänst och ger inte rätt till rutavdrag.
Source: Rättslig vägledning