Förtydligande: Provtagning för att utfärda intyg om att en person inte har covid-19 för tredje part är skattepliktigt

Det huvudsakliga med provtagningen är inte att tillvarata den enskilda personens hälsa. Det saknar betydelse vad resultatet av provtagningen blir.
Source: Rättslig vägledning