Förtydligande: Prispengar i samband med hästkapplöpning

Sidan Tjänster som har samband med idrott har uppdaterats med anledning av EU-domstolens avgörande i mål C-432/15, Bastova.
Source: Rättslig vägledning