Förtydligande: principen om förfarandemissbruk är tillämplig i Sverige

Source: Rättslig vägledning