Förtydligande: Preskriptionstiden för ett dödsbos skatter och avgifter påverkas inte av att en boutredningsman förordnas

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning