Förtydligande: Premieobligationer är en svensk fordringsrätt

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning