Förtydligande: Personer som utför volontärarbete kan ha uppehållsrätt som arbetstagare eller i vissa fall som en person med tillräckliga medel.

Source: Rättslig vägledning