Förtydligande: Personalvårdsförmåner bör kvarstå även vid sjukfrånvaro och föräldraledighet

Sidan Förutsättningar för att personalvårdsförmåner ska vara skattefria har uppdaterats.
Source: Rättslig vägledning