Förtydligande: Pension som betalas ut av en pensionsstiftelse med stöd av 13 § TrL ska redovisas i arbetsgivarens arbetsgivardeklaration.

Source: Rättslig vägledning