Förtydligande: Pension på grund av tidigare tjänst hos FN

Avsnittet har justerats för att bli tydligare.
Source: Rättslig vägledning