Förtydligande: Paintball är inte idrott enligt ML

Svar på uppkommen fråga: Paintball motsvarar enligt Skatteverket inte ML:s definition av idrottslig verksamhet.
Source: Rättslig vägledning