Förtydligande: Överlåtelse av endast fondförvaltningsmandat utgör inte en verksamhetsöverlåtelse

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning