Förtydligande: Överlåtelse av en flerfunktionsvoucher innan den tidpunkt då varor eller tjänster lämnas ut mot vouchern är inte någon omsättning

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning