Förtydligande: Övergångsperioden förlängs inte

Övergångsperioden kommer inte att förlängas.
Source: Rättslig vägledning