Förtydligande: Övergångsbestämmelsen i upphävandelagen till skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Source: Rättslig vägledning