Förtydligande: Överföring av kontofrämmande tillgångar

Svar på uppkommen fråga: Om en aktieägare förvarar noterade aktier på ett investeringssparkonto får inköpsrätter som bolaget delar ut föras över till kontot även om inköpsrätterna är onoterade vid utdelningstidpunkten
Source: Rättslig vägledning