Förtydligande: Omvänd skattskyldighet vid försäljning av mobiltelefoner m.m. till stat och kommun gäller oberoende av till vilken verksamhet inköp görs

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning