Förtydligande: Omvänd credit i skatteavtalet med Schweiz

Omvänd credit enligt artikel 24 § 3 omfattar alla utbetalningar enligt svensk socialförsäkringslagstiftning till person med hemvist i Schweiz.
Source: Rättslig vägledning