Förtydligande: Omständigheter som talar emot ett borgenärsanstånd

Sidan När kan det bli aktuellt med borgenärsanstånd? har skrivits om för att bli tydligare. Det innebär inte någon ändring i sak.
Source: Rättslig vägledning