Förtydligande: Omsättningsland vid distanshandel bedöms utifrån förutsättningarna vid skattskyldighetens inträde

Svar på uppkommen fråga: En säljare kan inte välja att beskattas i destinationslandet för omsättningar som skett innan registreringen i det landet.
Source: Rättslig vägledning