Förtydligande: Området Uppehållsrätt har skrivits om

Området har skrivits om för att bli tydligare. Ändringarna beror inte på någon regelförändring.
Source: Rättslig vägledning