Förtydligande: Omprövningstiden för beslut i ärenden om att skjuta upp återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt är två månader

Skatteverkets beslut om betalning eller återbetalning av skatt eller avgift med stöd av SFF har en omprövningstid på två månader.
Source: Rättslig vägledning