Förtydligande: Om vilka perioder som kan ge rätt till hyresstöd.

Source: Rättslig vägledning