Förtydligande: Om inköpsrätter är kontofrämmande tillgångar ska de ingå i kapitalunderlaget under den tidsperiod som de får förvaras på kontot

Svar på uppkommen fråga: Om inköpsrätterna säljs eller utnyttjas under samma tidsperiod ska utdelningen inte beskattas.
Source: Rättslig vägledning