Förtydligande om hur tillämpningsinformationen ska tolkas

Sidan Vad är social omsorg? har uppdaterats med anledning av tillämpningsinformationen till ställningstagandet om social omsorg från 2018-10-25.
Source: Rättslig vägledning