Förtydligande: Om ett moderföretag under samma beskattningsår nybildar ett dotterföretag och därefter överlåter ett befintligt dotterföretag till det nybildade dotterföretaget kan varken moderföretaget eller det nybildade dotterföretaget ge koncernbidrag till, eller ta emot koncernbidrag från, det befintliga dotterföretaget under det beskattningsår som den interna överlåtelsen sker

Source: Rättslig vägledning