Förtydligande: Om ett företag har beslutat om utdelning tidigare och betalar ut pengarna under perioden mars 2020-juni 2021 har företaget inte rätt till omställningsstöd

Det är den faktiska utbetalningen som är avgörande oavsett hur beslutet eller verkställandet behandlas i redovisningen eller beskattningen.
Source: Rättslig vägledning