Förtydligande: Om en kontrollbalansräkning visar att aktiekapitalet var förbrukat den 29 februari 2020 så har företaget inte rätt till omställningsstöd även om företagets ekonomiska situation har förbättrats efter detta

Source: Rättslig vägledning