Förtydligande: Om en beskattningsbar person som är befriad från mervärdesskatt anger ett belopp som mervärdesskatt i en faktura är beloppet felaktigt debiterad skatt.

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning