Förtydligande: Om det kommer intäkter från evenemanget ska dessa räknas av

Omfattningen av intäkterna ska normalt beräknas när all försäljning till och under evenemanget har upphört eller när evenemanget genomförts.
Source: Rättslig vägledning