Förtydligande: Om det är flera arrangörer till ett evenemang ska de ansöka om stöd var och en för sig.

Ett evenemang kan ha flera arrangörer och då måste de arrangörer som vill få stöd för sin del av kostnaderna för det evenemanget söka separat. Om ansökan ska ske genom ombud måste varje arrangör registrera sitt ombud.
Source: Rättslig vägledning