Förtydligande: Om arbetsgivaren står för de faktiska utgifterna i stället för traktamente

Arbetsgivaren kan stå för alla eller vissa ökade levnadskostnader för en anställd vid en tjänsteresa. Den anställda har då inga eller begränsade ökade kostnader, och kan därför inte få traktamente enligt schablonbelopp
Source: Rättslig vägledning