Förtydligande om alternativregeln vid fullföljd.

Förtydligande om alternativregeln vid fullföljd.
Source: Rättslig vägledning