Förtydligande: OECD:s modellregler för undvikande av automatiskt utbyte av uppgifter om finansiella konton m.m. utvidgar inte den personkrets som omfattas av kännetecknet i 22 § RAL

Svar på uppkommen fråga: Om undantagen i OECD:s modellregler inte finns med i definitionen av verklig huvudman kan inte dessa undantag tolkas in i definitionen.
Source: Rättslig vägledning