Förtydligande: OECD uppmanar företagen att lämna vissa upplysningar i land-för-land-rapporten

Source: Rättslig vägledning