Förtydligande: Nytt exempel med beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen från den 1 juli 2021

Ett nytt exempel har tillkommit med anledning av de nya beräkningarna för ränterelaterat belopp och prisrelaterat belopp som gäller från 1 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning