Förtydligande: Nya regler om utdelning samt övergångsregler i skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland.

Nya regler om utdelning samt övergångsregler i skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
Source: Rättslig vägledning