Förtydligande: Nya regler om skyldighet att göra skatteavdrag påverkar frågan om skattetillägg kan tas ut

Utländska utbetalare utan fast driftställe i Sverige ska från 1 januari 2021 i vissa fall göra skatteavdrag för ersättning för arbete som mottagaren utför i Sverige. Om utbetalaren inte fullgör sin skyldighet kan det bli aktuellt att ta ut skattetillägg.
Source: Rättslig vägledning