Förtydligande: Nya exempel på när en person har avlidit och ett skattetillägg ska undanröjas

Source: Rättslig vägledning