Förtydligande: Nya exempel på när en oriktig uppgift om expansionsfond framgår av Skatteverkets register (avstämningsuppgift)

Svar på uppkommen fråga: Exemplen visar situationer där en oriktig uppgift framgår respektive inte framgår av Skatteverkets register om expansionsfonder (avstämningsuppgift).
Source: Rättslig vägledning