Förtydligande: Nya exempel på kedjetransaktioner inom EU

Avsnittet har uppdaterats med nya exempel där slutkunden är en privatperson.
Source: Rättslig vägledning