Förtydligande: Nordirland tilldelas särskilt VAT-nr

Vid övergångsperiodens utgång den 31 december 2020 kommer Nordirland få ett särskilt VAT-nr.
Source: Rättslig vägledning