Förtydligande: Nattraktamente enligt schablon

När man vistas i flera länder under samma dygn på en tjänsteresa medges avdrag för det land där man vistas större delen av dagtiden.
Source: Rättslig vägledning