Förtydligande: Näringsförbud är inte skäl för avregistrering om verksamheten fortsätter

Svar på fråga: Näringsförbud är inte skäl för avregistrering om verksamheten fortsätter.
Source: Rättslig vägledning