Förtydligande: Näringsbidrag som använts för inventarier

När man ska jämföra om bidraget är större än det återstående skattemässiga värdet, så ska man utgå från det skattemässiga värdet för hela inventariebeståndet.
Source: Rättslig vägledning