Förtydligande: När uppkommer statens fordran på återkrav av ingående mervärdesskatt?

Svar på uppkommen fråga: Statens fordran på återkrav av ingående mervärdesskatt uppkommer är när den återföringsgrundande omständigheten inträffar.
Source: Rättslig vägledning