Förtydligande: När uppkommer fordran på SINK och A-SINK?

Svar på uppkommen fråga: Fordran på SINK och A-SINK uppkommer vid utbetalningstillfället.
Source: Rättslig vägledning